Rådgivning

De fleste industriaktører kan spare store beløp på mer energieffektive løsninger. Vi hjelper deg foreta de mest lønnsomme investeringene.

Dokumenter energieffektiviteten

I produksjonslokalene er det viktig å tenke arbeidsforhold - både når det gjelder ergonomi, lysforhold, varme og ventilasjon. Samtidig bør man være opptatt av at alt dette skal samspille såpass mye at ingen energi går til spille. Ved å gjøre målinger som dokumenterer eksisterende forbruk, kan vi identifisere hvilke investeringer du er mest tjent med i dine produksjonslokaler. Etter installasjonen hjelper vi deg synliggjøre den faktiske effekten av sparetiltakene.

Gi bedriften en miljøprofil

De fleste produksjonsbedrifter ønsker å legge om til en mest mulig miljøvennlig drift. Diverse miljømerkinger er med på å at forbrukerne velger produkter som gitt minst mulig utslipp ved produksjon. Med til dels enkle tiltak, kan du som oppnå store økonomiske og miljømessige gevinster. For eksempel kan du samkjøre tekniske installasjoner ved bruk av styringssystemer for å kontrollere, styre og regulere forbruket etter tid og tilstedeværelse. Når mange av disse tiltakene samtidig har relativt korte nedbetalingstider, ligger det svært god økonomi i slike investeringer.

Bedre HMS på arbeidsplassen

Tilstrekkelig lys, riktig temperatur og god ventilasjon er viktige brikker for et godt arbeidsmiljø, som holder produktiviteten oppe og de ansatte friske. Gjennom en helhetlig vurdering av arbeidsplassen, gir vi deg råd i forhold til utskifting og effektivisering av lys, varme og ventilasjon.
Vi gjør samtidig en risikovurdering for potensielle ulykker i forbindelse med det elektriske anlegget, og kommer med anbefalinger til forebyggende tiltak.

Vil du vite mer? Finn ditt nærmeste Elektromiljø!

Rådgivning
Finn ditt Idésenter

Finn ditt Idésenter

Opplev det siste innen belysning, varme og smart styring. Slå av en prat med fagfolk som gir deg gode råd til din bolig eller arbeidsplass.

Finn idèsenter nær deg
Smarte løsninger!

Smarte løsninger!

Styr lys, varme, persienner og andre elektroniske funksjoner hjemme og på hytta - rett fra mobilen eller nettbrettet.

Les mer om smarte løsninger
 • Komfort
  Komfort
 • Trygghet
  Trygghet
 • Miljø
  Miljø
 • Design
  Design
 • Økonomi
  Økonomi
 • Idesenter
  Idesenter
Innsia Idé / Design / CMS NetPower