Temperatur

En investering i intelligent temperaturstyring, kan mer enn halvere kostnadene med oppvarming og kjøling.
Riktig temperatur gir trivsel og komfort. Anskaffelse av intelligent kjøling og oppvarming er å investere i bedre helse og redusert forbruk.

Konsekvenser av varme og kulde

Når det er for varmt blir vi lett trøtte og uopplagte, og vi mister evnen til å jobbe effektivt og riktig. Ved for lave temperaturer nedsettes fingerferdighet, presisjon og tempo, samtidig som man blir mer mottakelige for infeksjoner og muskelstivhet. Det finnes ingen lovmessige temperaturgrenser på arbeidsplassen, men Arbeidstilsynet anbefaler at temperaturen holdes under 22°C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov. Temperatur under 19°C eller over 26°C bør unngås.

Unngå temperatursvingninger

Store variasjoner i temperatur er typisk for det norske klimaet. Dette gir store behov for rask og fleksibel kjøling og oppvarming av bygninger her til lands.

Aktuelle tiltak kan være:
Solavskjerming: La markiser og persienner styres av sollyset.
Tilrettelagt ventilasjon: Juster luftmengder og temperatur i ventilasjonsanlegg.
Kjøleanlegg: Behovsstyring av kjøling, for eksempel på grunn av varmegivende datamaskiner eller sterk belysning.
Nøyaktige termostater: Digitale termostater gir rask og presis regulering av romtemperaturen.
Varmestyring: La varmen slå seg av og på til faste tider, tilpasset din arbeidsdag.
LED-lyskilder: I motsetning til mange andre lyskilder, avgir ikke LED varme og reduserer derfor behovet for nedkjøling av lokalene.

Elektrisk oppvarming er god økonomi

Ingen andre oppvarmingssystem er bedre på temperaturregulering og energiforbruk enn elektriske panelovner og varmekabler. Elektroniske regulatorer sørger for nøyaktig og hurtig regulering av temperaturen i et rom. Ved å koble varmekildene til et sentralt styresystem, kan du enkelt heve og senke temperaturen tilpasset behovene i din bedrift. Her er noen av de vanligste måtene å styre varmen på:

Etter døgnrytme: Varmen heves og senkes til faste tider på døgnet.
Etter været: Varmen regulerer seg etter utetemperaturen.
Etter bevegelse: Varmen slår seg på når noen er i rommet.

Et elektrisk varmesystem gir den laveste investeringen, og er det mest energieffektive alternativet på markedet.

Utendørs oppvarming øker sikkerheten

Frosne takrenner, truende snømasser på taket, istapper som henger fra takskjegget og speilglatte trappetrinn. Dette er noen av HMS-utfordringene som følger med næringslokalene i løpet av vinteren. Et utendørs varmesystem holder parkeringsplasser, trapper, takrenner og tak snø- og isfrie hele vinteren. Systemet er fullautomatisk, og slår seg på kun når det er behov for å sette igang snøsmeltingen.

Få gode råd om temperaturstyring hos Elektromiljø.

Finn ditt Idésenter

Finn ditt Idésenter

Opplev det siste innen belysning, varme og smart styring. Slå av en prat med fagfolk som gir deg gode råd til din bolig eller arbeidsplass.

Finn idèsenter nær deg
Smarte løsninger!

Smarte løsninger!

Styr lys, varme, persienner og andre elektroniske funksjoner hjemme og på hytta - rett fra mobilen eller nettbrettet.

Les mer om smarte løsninger
 • Komfort
  Komfort
 • Trygghet
  Trygghet
 • Miljø
  Miljø
 • Design
  Design
 • Økonomi
  Økonomi
 • Idesenter
  Idesenter
Innsia Idé / Design / CMS NetPower