Temperatur/Energismart

En investering i intelligent temperaturstyring, kan mer enn halvere kostnadene med oppvarming og kjøling.
Riktig temperatur gir trivsel og komfort. Med elektriske varmekilder og intelligent regulering av kjøling og oppvarming, holder driftsbygningene en jevn temperatur hele året.

Konsekvenser av varme og kulde

Når det er for varmt blir vi lett trøtte og uopplagte, og vi mister evnen til å jobbe effektivt og riktig. Ved for lave temperaturer nedsettes fingerferdighet, presisjon og tempo, samtidig som man blir mer mottakelige for infeksjoner og muskelstivhet. Arbeidstilsynet anbefaler at temperaturen holdes under 22°C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov. Temperaturer under 19°C eller over 26°C bør unngås.

Effektiv oppvarming i landbruket

På grunn av sitt store areal og takhøyde kan driftsbygningene ofte være vanskelige å varme. Infrarøde varmepaneler er perfekt for landbruket, fordi de ikke varmer opp store mengder luft, men direkte de områdene de er applisert. Ved å koble varmekildene til et sentralt styresystem, kan du enkelt heve og senke temperaturen tilpasset behovene i din bedrift.

Her er noen av de vanligste måtene å styre varmen på:
Etter døgnrytme: Varmen heves og senkes til faste tider på døgnet.
Etter været: Varmen regulerer seg etter utetemperaturen.
Etter bevegelse: Varmen slår seg på når noen er i rommet.

Et elektrisk varmesystem gir den laveste investeringen, og er det mest energieffektive alternativet på markedet.

Utendørs oppvarming øker sikkerheten

Frosne takrenner, truende snømasser på taket, istapper som henger fra takskjegget og speilglatte trappetrinn. Dette er noen av HMS-utfordringene som følger med næringslokalene i løpet av vinteren. Et utendørs varmesystem holder innkjørsler, trapper, takrenner og tak snø- og isfrie hele vinteren. Systemet er fullautomatisk, og slår seg på kun når det er behov for å sette igang snøsmeltingen.

Få gode råd om temperaturstyring hos Elektromiljø.

Finn ditt Idésenter

Finn ditt Idésenter

Opplev det siste innen belysning, varme og smart styring. Slå av en prat med fagfolk som gir deg gode råd til din bolig eller arbeidsplass.

Finn idèsenter nær deg
Smarte løsninger!

Smarte løsninger!

Styr lys, varme, persienner og andre elektroniske funksjoner hjemme og på hytta - rett fra mobilen eller nettbrettet.

Les mer om smarte løsninger
 • Komfort
  Komfort
 • Trygghet
  Trygghet
 • Miljø
  Miljø
 • Design
  Design
 • Økonomi
  Økonomi
 • Idesenter
  Idesenter
Innsia Idé / Design / CMS NetPower