Temperatur/Energismart

Ved å investere i intelligent temperaturstyring, kan du mer enn halvere kostnadene med oppvarming.
Riktig temperatur gir trivsel og komfort for både kunder og ansatte. Anskaffelse av intelligent kjøling og oppvarming er å investere i bedre helse og redusert forbruk.

Konsekvenser av varme og kulde

Når det er for varmt blir vi lett trøtte og uopplagte, og vi mister evnen til å jobbe effektivt og riktig. Ved for lave temperaturer nedsettes fingerferdighet, presisjon og tempo, samtidig som man blir mer mottakelige for infeksjoner og muskelstivhet. Det finnes ingen lovmessige temperaturgrenser for et butikklokale, men Arbeidstilsynet anbefaler at temperaturen holdes under 22°C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov. Temperatur under 19°C eller over 26°C bør unngås.

Unngå varmetap med infrarød varme

Stadig kundetilstrømming kombinert med ekstrem kulde, representerer et kjent problem for norske butikkeiere på vinterstid. Bruk av infrarød oppvarming hindrer varmetap, da de ikke varmen opp luften men menneskene. Kunder og ansatte har dessuten forskjellig behov for varme. Infrarød oppvarming gjør det enkelt å ha forskjellige temperaturer bak disken kontra resten av butikklokalet. På den måten slipper kundene å ta av seg varme klær når de kommer inn og de ansatte å fryse på jobb.

Effektiv kjøling

Også på sommerstid har man behov for rask og fleksibel kjøling og oppvarming av butikklokalet.

Aktuelle tiltak kan være:

 • Solavskjerming: La markiser og persienner styres av sollyset.
 • Tilpasset ventilasjon: Juster luftmengder og temperatur i ventilasjonsanlegg.
 • Kjøleanlegg: Behovsstyring av kjøling, for eksempel på grunn av varmegivende datamaskiner eller sterk belysning.
 • Nøyaktige termostater: Digitale termostater gir rask og presis regulering av romtemperaturen.
 • Varmestyring: La varmen slå seg av og på til faste tider, tilpasset arbeidsdagen.
 • LED-lys: I motsetning til mange andre lyskilder, avgir ikke LED-pærer varme og reduserer derfor behovet for nedkjøling av lokalene.

Utendørs oppvarming øker sikkerheten

Frosne takrenner, truende snømasser på taket, istapper som henger fra takskjegget og speilglatte trappetrinn. Dette er noen av HMS-utfordringene som følger med et handelsbygg i løpet av vinteren. Et utendørs varmesystem holder parkeringsplasser, trapper, takrenner og tak snø- og isfrie hele vinteren. Systemet er fullautomatisk, og slår seg på kun når det er behov for å sette igang snøsmeltingen.

Få gode råd om temperaturstyring hos Elektromiljø.

Temperatur/Energismart
Finn ditt Idésenter

Finn ditt Idésenter

Opplev det siste innen belysning, varme og smart styring. Slå av en prat med fagfolk som gir deg gode råd til din bolig eller arbeidsplass.

Finn idèsenter nær deg
Smarte løsninger!

Smarte løsninger!

Styr lys, varme, persienner og andre elektroniske funksjoner hjemme og på hytta - rett fra mobilen eller nettbrettet.

Les mer om smarte løsninger
 • Komfort
  Komfort
 • Trygghet
  Trygghet
 • Miljø
  Miljø
 • Design
  Design
 • Økonomi
  Økonomi
 • Idesenter
  Idesenter
Innsia Idé / Design / CMS NetPower