Rådgivning

Det å tiltrekke og beholde leietakere, er en av de største utfordringer som eiere av næringsbygg møter. Vi gir deg råd som skaper attraktive næringslokaler.
Ved å implementere intelligente styringssystemer som integrerer data, tele, video, sikkerhet, strømforsyning, lysstyring og byggautomatsjon i ett og samme nettverk, skaper du lokaler som stikker seg ut i utleiemarkedet.

Gi næringslokalene en miljøprofil

Energimerking og bedriftenes ønske om en tydeligere miljøprofil, fører til at mange leielokaler nå blir forkastet fordi de ikke tilfredsstiller leietakers energikrav. Næringslivet ønsker ikke å sløse bort penger på driftslokaler som trekker for mye strøm.
Med til dels enkle tiltak i eksisterende bygg, kan du som utleier oppnå store økonomiske gevinster. For eksempel kan du samkjøre tekniske installasjoner ved bruk av styringssystemer for å kontrollere, styre og regulere forbruket etter tid og tilstedeværelse.
Når mange tiltak samtidig har tilbakebetalingstider på under fem år, ligger det svært god økonomi i slike investeringer. For utleier gir lavt energiforbruk et godt konkurransefortrinn i utleiemarkedet.

Dokumenter energieffektiviteten

I næringslokaler er det viktig å legge til rette for gode arbeidsforhold - både når det gjelder ergonomi, lysforhold, varme og ventilasjon. Samtidig bør man være opptatt av at alt dette skal samspille såpass mye at ingen energi går til spille. Ved å gjøre målinger som dokumenterer eksisterende forbruk, kan vi identifisere hvilke investeringer du er mest tjent med i ditt næringslokale. Etter installasjonen hjelper vi deg synliggjøre den faktiske effekten av sparetiltakene.

Bedre HMS på arbeidsplassen

I likhet med energibruk, får arbeidsmiljø stadig høyere prioritet når bedrifter er på utkikk etter nye lokaler å leie. Tilstrekkelig lys, riktig temperatur og god ventilasjon er viktige brikker for et godt arbeidsmiljø, som holder produktiviteten oppe og de ansatte friske. Gjennom en helhetlig vurdering av arbeidsplassen, gir vi deg råd i forhold til utskifting og effektivisering av lys, varme og ventilasjon. Vi gjør samtidig en risikovurdering for potensielle ulykker i forbindelse med det elektriske anlegget, og kommer med anbefalinger til forebyggende tiltak.

Vil du vite mer? Finn ditt nærmeste Elektromiljø!

Finn ditt Idésenter

Finn ditt Idésenter

Opplev det siste innen belysning, varme og smart styring. Slå av en prat med fagfolk som gir deg gode råd til din bolig eller arbeidsplass.

Finn idèsenter nær deg
Smarte løsninger!

Smarte løsninger!

Styr lys, varme, persienner og andre elektroniske funksjoner hjemme og på hytta - rett fra mobilen eller nettbrettet.

Les mer om smarte løsninger
 • Komfort
  Komfort
 • Trygghet
  Trygghet
 • Miljø
  Miljø
 • Design
  Design
 • Økonomi
  Økonomi
 • Idesenter
  Idesenter
Innsia Idé / Design / CMS NetPower